چالش فرهنگی

مدیرکل سابق ارشاد خوزستان

خورنا   حجت الاسلام سپهر مدیرکل سابق اداره فرهنگ و ارشاد خوزستان در خصوص وضعیت فرهنگی در استان اظهار داشت:خوزستان دارای پتانسل های متعدد و متنوعی در همه حوزه های فرهنگی هنری و دینی است فکر می کنم اگر امکانات باشد و مدیران فرهنگی ما جسارت به خرج دهند ما هیچ کمبود فرهنگی در استان نخواهیم داشت. وی ادامه داد:ما…