پیگیری دولت روحانی جهت آزادی زندانیان سیاسی

خورنا: یک هفته نامه اصلاح طلب از ماموریت ویژه حسن روحانی به وزیر پیشنهادی دادگستری خبر داده است. آسمان در شماره جدید خود به نقل از یکی از منابع خود در این باره نوشته است: «در جلسه ای که رییس جمهور با آقای پور محمدی داشته، مسئله زندانیان سیاسی نیز مطرح می شود و رییس جمهور از…