پیوند کبد در خوزستان

خورنا: دكتر امين بحريني  اظهار كرد: تعداد افرادي كه در خوزستان نياز به پيوند كبد دارند، كم نيست؛ حدود 40 نفر از استان خوزستان در ليست شيراز ثبت شده و نام 20 تا 30 بيمار در ليست مركز خوزستان به ثبت رسيده است، با احتساب افرادي كه اطلاع ندارند يا هنوز معرفي شده‌اند، حداقل 100 بيمار در…