پینگ پنگ رامهرمز

خورنا: رئیس هیئت پینگ پنگ رامهرمز گفت: فرناز اسکندری نونهال رامهرمزی، پدیده مسابقات پینگ پنگ کشوری شد. شهرام قاسمی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رامهرمز اظهار کرد: فرناز اسکندری نونهال 10 ساله رامهرمزی به مربی‌گری فرجام زمانی در مسابقات کشوری پینگ‌پنگ نونهالان که در همدان برگزار شد توانست رتبه سوم این دوره از مسابقات…