پیمان جهانگیری فرماندار اندیمشک

شورای شهر ماهشهر
خورنا – پیمان جهانگیری فرماندار اندیمشک در مصاحبه ای تلفنی به اندیمشک فردا گفت: طبق قانون شوراها، اعضای شورای شهر باید با برگزاری انتخابات…