پیش فروش قبر دزفول

خورنا: با گذر از آرامستانهای دزفول قبوری به چشم می خورد که عبارت ˈ رزرو ، در قید حیات ˈ بر روی آنها حکاکی شده است. به گزارش ایرنا در شرایطی که قبرستان های دزفول گنجایش دفن اموات را نداشته و سازمان آرامستانهای این شهر در تدارک آماده سازی قبرستانی جدید در حاشیه این شهرستان برای دفن اموات…