پیش بینی بازار مسکن

خورنا: روز پس از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 نگاهها به بازار طلا ،سکه و ارز بود .هنوز عقربه‌های ساعت به 9 صبح نرسیده بود که خیلی ها می‌گفتند، دلار 2500 تومان شده است، اما شهر به شهر قیمتها متفاوت بود از 2600 تومان تا 2950 تومان. طلا و سکه هم که این روزها رنگ…
خورنا: قیمت‌ها در بازار مسکن به شکل محسوسی کاهش یافته است به‌طوری‌که در برخی از محله های مرکز شهر تهران که حباب قیمتی بیشتری داشت، نرخها تا 800 هزار تومان در هرمتربع کاهش نشان می دهد. در حال حاضر در برخی از محله های تهران قیمتها به طور محسوسی کاهش پیدا کرده است به طوری‌که تا هر مترمربع 800…