پیش بینی بازار ارز دلار یورو

خورنا: روز پس از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 نگاهها به بازار طلا ،سکه و ارز بود .هنوز عقربه‌های ساعت به 9 صبح نرسیده بود که خیلی ها می‌گفتند، دلار 2500 تومان شده است، اما شهر به شهر قیمتها متفاوت بود از 2600 تومان تا 2950 تومان. طلا و سکه هم که این روزها رنگ…