پیشینه تاریخی جندی شاپور

37
خورنا: امام جمعه دزفول بر لزوم پرهیز از سیاسی بازی و سیاسی کاری در عرصه علم و دانش تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی قاضی دزفولی در مراسم تودیع و معارفه رییس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول اظهار…