پیشگیری دیابت

خورنا: رییس مرکز بهداشت خوزستان به مناسبت روز جهانی دیابت گفت: بیماری دیابت یک بیماری مزمن و پنهانی است که به علت فقدان، کمبود و یا غیر موثر بودن انسولین تولیدی در بدن ایجاد می‌شود. انسولین، هورمون تنظیم‌کننده غلظت قند خون در بدن است.دکتر سیدمحمد علوی اظهار كرد: افزایش قند خون آثار مخرب بر اعصاب و رگ‌های…