پیشگیری دیابت

37
خورنا: رییس مرکز بهداشت خوزستان به مناسبت روز جهانی دیابت گفت: بیماری دیابت یک بیماری مزمن و پنهانی است که به علت فقدان، کمبود و یا غیر موثر بودن انسولین تولیدی در بدن ایجاد می‌شود. انسولین، هورمون…