پیشنهاد جدید غرب به ایران

خورنا: یک روزنامه اسرائیلی از ارائه بسته جدیدی از مشوق ها از سوی کشورهای غربی به ایران با محوریت فعالیت های هسته ای تهران و سرنوشت بشار اسد رئیس جمهور سوریه خبر داد. به گزارش عصر ایران ، یک تحلیلگر برجسته اسرائیلی در روزنامه یدیعوت آحارونت نوشت: کشورهای غربی، چین، روسیه و ژاپن به ایران مجموعه ای از مشوق…