پیشنهادات به احمدی نژاد

37
خورنا: اعتماد نوشت: محمود احمدي‌نژاد همان‌طور كه در روزهاي پاياني سال گذشته گفته بود روز 12 مرداد ماه سال 92 اسباب خود را از پاستور جمع كرد و به نارمك رفت. احمدي‌نژاد محل سكونت خود و خانواده‌اش…