پیشنهادات ایران به 5+1

دبکا مدعی شد: هیات ایران مذاکرات دو روزه با ارائه طرح خود به صورت پاور پوینت آغار کرد اما اعلام کرد که پیشنهادات محرمانه باقی می ماند. به گزارش سرویس بین الملل سایت خبری تیک Tik.ir، کشورهای پنج بعلاوه یک با این درخواست ایران موافقت کردن،د با این حال این کشورها از این چهار پیشنهاد ایران…