پیروزی مخالفان در سوریه

خورنا: یک مقام سوری ادعا کرد که این کشور حاضر است بنا به شروطی آتش بس را بپذیرد. به گزارش سرویس بین الملل انتخاب ؛ نشریه گاردین که با” قدری جمیل” معاون نخست وزیر سوریه مصاحبه ای انجام داده از قول وی خبر داد که سوریه آماده است در صورت برگزاری اجلاس ” ژنو دو” آتش…