پیروزی روحانی

37
خورنا: شهردارآنلاین به نقل از شبکه ایران، نوشته است:این نظرسنجی بیست و یکم خردادماه در مراکز استان ها پس از کناره گیری عارف و حداداد عادل انجام شده است. بر پایه نتایج این نظرسنجی حسن…