پیروزی اصلاح طلبی

خورنا: به گزارش آفتاب، متن این پیام به شرح زیر است: رویداد مبارکی که در انتخابات اخیر پدیدار و پیروز شد، طرح شجاعانه‌ی مطالبات واقعی ملی بود که خود را با مشکلات و تهدیدهای بزرگی در درون و بیرون مواجه می‌دید و اثبات این مطلب، که از طریق گفتمان و اندیشه و شیوه اصلاح طلبی می‌توان…