پیرامون مدیرعامل نفت و گاز مسجدسلیمان

خورنا: مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان گفت : نفت در این منطقه در اوج بالندگی و شکوفایی مجدد خود قرار دارد . ابراهیم پیرامون در گفتگو با خبرنگار خورنا در مسجدسلیمان با اعلام این خبر افزود: در حالیکه برخی افراد تصور می کنند نفت در این منطقه تمام شده است باید…