پیدا شدن محمدطاها ماه عسل

خورنا: در ۲۹ خردادماه امسال وقوع یک فقره کودک‌ربایی در منطقه نارمک، به کلانتری ۱۲۷ نارمک اعلام شد. زنی جوان، با وضعیتی بسیار پریشان ضمن مراجعه به کلانتری به مأموران اعلام کرد که پسرهشت ماهه‌اش به نام “محمدطه” در حالی که او را برای مدت بسیار کوتاهی داخل کالسکه و در مقابل در مغازه تنها گذاشته، ربوده شده است، با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «ربایش کودک» و به دستور بازپرس شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده برای انجام تحقیقات در اختیار اداره یازدهم پلیس‌آگاهی تهران‌بزرگ قرار گرفت.در ادامه بخوانید