پیام نور

دانشگاه پیام نور آبادان

خورنا امروز برخی از دانشجویان برای پیگیری برنامه دروس ترم اول سال تحصیلی جدید به دانشگاه پیام نور آبادان مراجعه کردند اما در عین ناباوری با درب بسته این دانشگاه مواجه شدند. دانشجویان مراجعه کننده که با دیدن این صحنه شگفت زده شده بودند هر چه به در کوبیدند پاسخی دریافت نکردند وناچاراً  این مکان را ترک کردند. گفته می شود…