پیام مهندس گودرزی

خورنا : فرماندار شهرستان اندیمشک طی پیامی از حضور حماسی شهروندان در راهپیمایی روز جهانی قدس تقدیر کرد. در بخش هایی از پیام مهندس گودرزی آمده است: امروز بار دیگر ملت مسلمان ایران اسلامی با حضور حماسی خود در صحنه بر آرمان های خود تاکید کردند. شهروندان شهرستان اندیمشک نیز همانند آحاد مردم ایران اسلامی با حضور ستودنی خود در راهپیمایی روز…