پیام تیریک سرپرست حوزه ی خبری خبرگزاری خورنا در اندیمشک به فریدون حسنوند

خورنا : ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ جناب آقای فریدون حسنوند انتصاب شايسته جناب عالی به عنوان { مدیر کل امور گازرسانی به شهرهای کم جمعیت و روستاهای کشور وزارت نفت دولت تدبیر و امید } که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی‌ های بر جسته ی شما در صحنه‌های خدمت صادقانه به نظام و میهن…