پیام تسلیت هیئت بیت الزهرای اندیمشک به خانواده محترم مرحوم روشنگر