پژوهش

خورنا -سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر از برگزاری فعالیت ها و برنامه های ویژه به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش در این واحد دانشگاهی خبر داد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، دکتر حسین انارکی اردکانی با اعلام این خبر گفت: فعالیت های بزرگداشت هفته پژوهش از تاریخ ۲۲ تا ۲۹ آذر…