پژوهش

خورنا -سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر از برگزاری فعالیت ها و برنامه های ویژه به مناسبت بزرگداشت هفته پژوهش در این واحد دانشگاهی خبر داد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر،…