پژوهش‌سرای غدیر ناحیه دو اهواز

خورنا: فرماندار اهواز گفت: فرهنگیان با تربیت نسل جوان نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت کشور دارد فرهنگیان با تربیت نسل جوان نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت کشور دارد. عبدالعزیز فدعمی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اهواز که در محل پژوهش‌سرای غدیر ناحیه دو اهواز برگزار شد اظهار کرد: خدمات فرهنگیان در تربیت نسل جوان نقش تعیین کننده‌ای در…