پژمان داوودی، قویترین مردان خوزستان، ایذه

خورنا / فیروز بیگلری – پهلوان پژمان داودی قویترین مرد ایذه استارت خود را برای حضور پر قدرت در مسابقات قویترین مردان خوزستان زد وی که عناوین های قهرمانی کشوری و استانی در کارنامه خود دارد عزم خود را جزم کرده تا بار دیگر بتواند به مقام قهرمانی دست یابد . پژمان داوودی که هم اکنون رییس هیات پرورش اندام ایذه نیز می باشد با بیان اینکه این مسابقات آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. وی افزود : مسابقات قهرمانی قویترین مردان خوزستان با حضور بیش از ۴۰۰ ورزشکار… در ادامه بخوانید