پوشش گیاهی الوار گرمسیری

رئیس منابع طبیعی اندیمشک در گفت و گو با خورنا:

خورنا – رئیس اداره منابع طبیعی اندیمشک گفت: آتش سوزی جنگل های الوار گرمسیری پس از تلاش گسترده نیروهای امدادی شهرستان ساعاتی به صورت کامل مهار شد. جهانشیر سراج الدین در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار…