پوشش بیمه همگانی سلامت در خوزستان

خورنا: احسان‌الله منفرد نیاکانی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: افرادی که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌های پایه سلامت یا درمان نیستند می‌توانند بدون پرداخت حق بیمه، با مراجعه به آدرس سامانه بیمه سلامت ایران www.bimehsalamat. ir نسبت به ثبت نام اولیه اقدام کنند. وی با بیان اینکه طرح پوشش بیمه همگانی سلامت در خوزستان در…