پور محمدی

خورنا: وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: مسائل مربوطه به حمله به دختران میرحسین موسوی، جوسازی رسانه‌ای بوده و دولت در امور رفع حصر میرحسین موسوی و کروبی دخالتی نمی‌کند. دولت از طرح اعلام لیست اموال مسئولان به شدت دفاع می‌کند. مبارزه با فساد را با جدیت دنبال می‌کنیم. مصطفی پورمحمدی به موارد زیر اشاره کرد: – در دولت…