پوبل

خورنا : این نمایش طنز به کارگردانی و نویسندگی بلال طاهری و پویا ظریف است که به طور مشترک آن را کارگردانی و به روی صحنه می‌برند. تئاتر پوبل امروز و فردا در دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران در…