پنج شنبه

تعطیلی پنج شنبه ها در خوزستان

خورنا  براساس خبرهای رسیده بنا بر تصمیم استانداری خوزستان، ادارات و دستگاههای اجرایی استان، پنج شنبه ها کماکان تعطیل هستند. گزارش های رسیده به خوزنیوز حاکی است تعدادی از ادارات استان با اعلام این مطلب به شاغلین خود ساعت کاری را از از ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵ اعلام شده و روزهای پنج شنبه نیز کماکان تعطیل اعلام شده است. لازم به ذکر…