پل چهارم دزفول

به گزارش خورنا ، روناش به نقل از دزنا ۲۴ نوشت : طبق مشاهدات و گفتگو با شاهدان عینی ، حوالی ساعت ۱۱ دوشنبه شب در اطراف پل چهارم دزفول و در جاده خاکی منطقه سبیلی ، دختری ۱۸ ساله به علت سهل انگاری و بازی یکی از اعضای خانواده با اسلحه شکاری ، متاسفانه در حادثه…