پل عابر پیاده در اندیمشک

واحد سرمایه گذاری شهرداری اندیمشک:

خورنا – مسئول واحد سرمایه گذاری شهرداری اندیمشک گفت: به زودی سه دستگاه پل عابر پیاده در اندیمشک احداث می شود . منصور موگویی اظهار داشت: انجام این مهم در جلسه اخیر شهردار اندیمشک و نمایندگان شورای اسلامی شهر با…