پل شناور خرمشهر

37
خورنا: دهیار روستای منیخ خرمشهر گفت: به دلیل تعمیرات پل شناور منیخ که این روستا را به شهر خرمشهر متصل می کند روستاییان مجبورند 15 کیلومتر را جهت رسیدن به مرکز شهر طی کنند. سید رضا ادریس پور در گفتگو…