پل شناور خرمشهر

خورنا: دهیار روستای منیخ خرمشهر گفت: به دلیل تعمیرات پل شناور منیخ که این روستا را به شهر خرمشهر متصل می کند روستاییان مجبورند 15 کیلومتر را جهت رسیدن به مرکز شهر طی کنند. سید رضا ادریس پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این پل شناور تنها راه ارتباطی بین این روستا و خرمشهر است تا اندازه ای…