پل سه طبقه بسیح شهرستان اندیمشک

۲۲

فرمانمدار اندیمشک در گفت و گو با خورنا

خورنا:حمیدرضاگودرزی در گفت و گو با خبرنگار خورنا در اندیمشک، اظهار داشت: پل سه طبقه بسیح شهرستان اندیمشک در اسفندماه امسال افتتاح می شود. فرماندار…