پل سفید

پل سفید اهواز یا پل معلق نام یکی از پلهای شهر اهواز می‌باشد که یکی از نمادهای شهر اهواز محسوب می‌گردد. این پل در سال ۱۳۱۵ ه. خ بر روی رودخانه کارون ساخته شده‌است. این پل دارای دو قوس بتنی ۱۲ و ۲۰ متری است. مهندسی آلمانی به اتفاق همسر مهندسش شروع به ساختن ساختمان این پل کرد…
خورنا: زنی که از روی پل سفید اهواز به درون کارون افتاد، جان سالم به در برد. زن جوانی که از روی پل سفید اهواز به درون رودخانه کارون افتاده بود، جان سالم به در برد. در این حادثه که دقایقی پیش به وقوع پیوست، یک زن حدود 28 ساله از روی پل سفید به درون رودخانه کارون پرت شد…