پل خرمشهر

خورنا: باز کردن یکباره پل شناور دوران جنگ تحمیلی خرمشهر این روزها برای ساکنان روستاهای اطراف این پل مشکلات ترددی ایجاد کرده تا جایی که برخی از آنها مجبور به تردد با قایق هستند. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، پل شناور منیخ راه ارتباطی سه روستای پرجمعیت منیخ و حفار و معمره سنگور با مرکز خرمشهر است؛…