پلی

37

مدیر عامل پتروشیمی خوزستان خبر داد:

خورنا -تولید محصولات پلی کربنات(PC) مطابق با استاندارد های جهانی در پتروشیمی خوزستان آغاز شد . مدیر عامل پتروشیمی خوزستان با اعلام این مطلب افزود : با توجه به اهمیت تولید محصولات پلی کربنات(PC) مطابق با استاندارد جهانی در کشور…