پلیس اندیمشک

از وضعیت کنونی راضی نیستیم

خورنا: فرمانده منطقه انتظامی اندیمشک در نشست با خبرنگاران شهرستان گفت: موقعیت ویژه اندیمشک که تنها ورودی شمالی خوزستان است باعث شده که قاچاقچیان همواره در صدد وارد کردن مواد مخدر از طریق این شهرستان به استان باشند اما نیروی انتظامی شهرستان و پرسنل جان برکف و سختکوش آن همانند سدی محکم در برابر ورود مواد مخدر ایستاده و…