پلیس امنیت عمومی آبادان

37
خورنا: فرمانده انتظامی آبادان از پلمب 36 واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد. حسین کهیایی اظهار کرد: در راستای برخورد با اصناف متخلف در سطح آبادان، بازرسی از واحدهای صنفی در دستور کار پلیس اطلاعات شهرستان قرار گرفته…