پلیس امنیت عمومی آبادان

خورنا: فرمانده انتظامی آبادان از پلمب 36 واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد. حسین کهیایی اظهار کرد: در راستای برخورد با اصناف متخلف در سطح آبادان، بازرسی از واحدهای صنفی در دستور کار پلیس اطلاعات شهرستان قرار گرفته است. وی افزود: در بازرسی از واحدهای صنفی در مجموع 36 واحد صنفی متخلف به دلیل نداشتن پروانه کسب یا سایر…