پلمپ

خورنا: مدیر گروه بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی آبادان از پلمپ 28 واحد بهداشتی متخلف در این شهرستان در سه ماهه دوم سال 92 خبر داد. جعفر ربیحاوی اظهار کرد: در سه ماهه دوم سال 92 بیش 3 هزار پایش در روزهای تعطیل و ساعت‌های غیراداری صورت گرفته که بیش از 140 واحد متخلف بهداشتی به مراجع قضایی معرفی و…