پلمپ دو واحد سوپرمارکت و یک واحد نانوایی متخلف درشوش