پس گرفتن استعفای نمایندگان خوزستان

خورنا: بهزاد شیخی در روزنامه کارون نوشت: توماس شلينگ يكي ازاقتصاددانان پيشگام توسعه  نظريه بازي ها و برنده جايزه صلح نوبل در سال 2005 است. بازي ترسوها يكي از انواع بازي هاي اين نظريه است كه در آن دو بازيگر  در دوخودرو مي نشينند و در معبري كه فقط يك ماشين مي تواند عبور كند…