پسماند

خورنا: سرپرست بیمارستان نظام مافی شوش از ساماندهی پسماندهای بیمارستانی و پزشکی در این شهرستان خبر داد. صادق خوصیان اظهار کرد: زباله‌ها در بیمارستان نظام مافی شوش از مبدأ به صورت زباله‌های عفونی و عادی تفکیک می‌شوند و با استفاده از دستگاه‌های زباله‌سوز امحا می‌شود. وی افزود: با توجه به اینکه دستگاه‌های زباله‌سوز موجود پاسخگوی حجم زباله‌های تولید شده نیست در…