پست جدید مقتدایی

خورنا – رحمانی فضلی در حکمی عبدالحسن مقتدایی را به عنوان مشاور وزیر کشور منصوب کرد. به گزارش خورنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در حکمی عبدالحسن مقتدایی را به عنوان مشاور وزیر کشور منصوب کرد. در حکم وزیر کشور آمده است: «جناب آقای عبدالحسن مقتدایی سلام علیکم با عنایت به مراتب تعهد، درایت و…