پست جدید فریدون حسنوند

حسنوند 2

یک خوزستانی در کابینه ی دولت تدبیر و امید

خورنا : با حکم بیژن زنگنه وزیر نفت، مهندس فریدون حسنوند به عنوان مدیر امور گازرسانی به شهرهای کم جمعیت و روستاهای کشور منصوب…