پزشک قانونی

خورنا: مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: کمبود پزشک قانونی از عمده‌ترین مشکلات این اداره کل است. سیدفرزاد حسینی بهبهانی در حاشیه بازدید از دفتر خبرگزاری فارس خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت آماری پزشکی قانونی استان از لحاظ تجهیزات و امکانات نسبت به چند سال گذشته رشد خوبی داشته است و تعداد ساختمان‌های ما…