پزشک قانونی

37
خورنا: مدیرکل پزشکی قانونی خوزستان گفت: کمبود پزشک قانونی از عمده‌ترین مشکلات این اداره کل است. سیدفرزاد حسینی بهبهانی در حاشیه بازدید از دفتر خبرگزاری فارس خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اهواز اظهار کرد: خوشبختانه وضعیت آماری پزشکی…