پزشک قانونی هندیجان

خورنا: پزشک معتمد قانونی هندیجان گفت: عدم وجود پزشک قانونی در این شهرستان کذب است. به گزارش خورنا به نقل از فارس، مجید چاروسایی اظهار کرد: از سال 87 تا 90 در مرکز پزشکی قانونی مشغول به انجام وظیفه بوده و از سال 90 نیز به عنوان پزشک معتمد دادگستری اقدامات مربوط به پزشکی…
خورنا: نبود مرکز پزشکی قانونی در هندیجان از عمده مشکلات این شهرستان با جمعیت 38 هزار نفری است که با توجه به پیگیری‌های مسئولان همچنان محقق نشده است. شهرستان هندیجان در جنوبی‌ترین نقطه استان خوزستان واقع شده است. این منطقه به لحاظ امکانات رفاهی و معیشتی بسیار محروم است و با توجه به حمایت‌‌های…