پزشک خانواده دزفول

خورنا: معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی دزفول از موفقیت این شهرستان در اجرای مقدمات طرح پزشک خانواده خبر داد و گفت: تاکنون اکثر مقدمات کار برای اجرایی کردن این طرح در این شهرستان فراهم شده است. مهدیه توکلی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در دزفول اظهار کرد: با توجه به این که استان…