پروژه ورزشی در رامهرمز

خورنا: رئیس ورزش و جوانان رامهرمز از مصوب و اجرایی شدن 11 پروژه ورزشی استانی در این شهرستان خبر داد. علی آلبومرادی اظهار کرد: در راستای توسعه فضاهای ورزشی در این شهرستان، امسال 11 پروژه ورزشی مصوب شده که به زودی با تامین اعتبارات لازم اجرایی خواهد شد. وی افزود: برای بازسازی استادیوم ورزشی رامهرمز و تکمیل سالن چند منظوره…