پروژه مسکن‌مهر

37
خورنا: مديركل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در هفته دولت امسال پروژه مسکن‌مهر برای افتتاح نداریم اما افتتاحیه بعدی استان در بخش مسکن‌مهر و سایر بخش‌های مسکن در آبان و آذرماه انجام می‌شود. نصرالله دهقانی اظهارکرد: آخرین افتتاحیه پروژه‌های مسکن‌مهر…